StudentSec 2012 6. 10. 2012 Bratislava, Slovakia

Michal Schwarz

Bezpečné spracovanie platobných transakcií

Aké je zabezpečenie platobných kariet, transakcií, údajov na kartách alebo ako funguje autorizačný systém. Aj o tom viac povie Michal Schwarz z First Data.

Bankovníctvo a odvetvie spracovania platobných transakcii je od svojho vzniku predmetom záujmu podvodníkov. Prednáška Michala Schwarza vám ponúkne náhľad do odvetvia spracovania platobných transakcií. Aké údaje a akým spôsobom sú zabezpečené na platobnej karte a ako sa overujú na autorizačnom systéme. Ďalej Michal povie niečo viac o compliance požiadavkách kartových schém (VISA, MasterCard a pod.) a o štandarde PCI DSS a PA-DSS.

Michal Schwarz je Riaditeľ Enterprise, Security Risk and Compliance pre EMEA región v spoločnosti First Data Corporation. Oblasť zodpovedností zahŕňa predovšetkým Risk management, Audit & Compliance, HSM & Key management a konzultácie bezpečnostných požiadaviek v interných projektoch.

Michal je držiteľom nasledovných certifikátov:

Certified Information Security Auditor(CISA)

Certified Information Security Manager(CISM)

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

Certified Ethical Hacker (CEH)

Offensive Security Certified  Professional (OSCP)

Certified TG-3 Auditor (CTGA)