StudentSec 2012 6. 10. 2012 Bratislava, Slovakia

Pavol Lupták

Praktický návrh a implementácia anonymných služieb na Internete

V dobe zvyšujúcej sa centrálnej a celoplošne vynucovanej štátnej kontroly začína byť dôležitá ochrana individuálneho súkromia pred zneužitím.

Čo ak časom začne ešte radikálnejšie obmedzovanie osobnej slobody? Ako vyriešiť potrebu whistleblowingu  a anonymného zverejňovania?

Pavol Lupták na prednáške prakticky ukáže, ako je možné v súčasnom monitorovanom a kontrolovanom Internete vybudovať a prevádzkovať vysoko anonymné služby, napríklad mailový, webový alebo Jabber/IM server.

Pavol Lupták je výkonný riaditeľ spoločnosti Nethemba, certifikovaný bezpečnostný špecialista a certifikovaný eticky sa správajúci hacker. Spoluzakladal organizácie ako Progressbar a SOIT. V SOITe vedie sekciu IT bezpečnosti.