StudentSec 2012 6. 10. 2012 Bratislava, Slovakia

Program

9:47 - 13:00


Zahájenie konferencie9:47-10:00
Mathieu Langlais10:00-11:00

Do we need an "antivirus" inside telecom networks?

Pavol Lupták11:00-12:00

Praktický návrh a implementácia anonymných služieb na Internete

Michal Schwarz12:00-13:00

Bezpečné spracovanie platobných transakcií

13:00 - 14:00

Obed

14:00 - 17:10

Juraj Bednár14:00-15:00

Bezpečnosť Bitcoin vs. ostatné formy peňazí a platieb

Kris D’Exelle15:00-16:00

Development of mobile banking apps: which are the security threats and what to do with it?

Róbert Lipovský16:00-17:00

Malware a boj proti nemu

Ukončenie konferencie17:00-17:10

Občerstvenie

Počas konferencie od 10:00 do 14:00 bude pre návštevníkov otvorený bufet na bloku B. Ponúkajú výborné bagety, chladené aj nechladené nápoje a sladké aj slané pochutiny.